'Vỡ' quy hoạch điện mặt trời
Điện mặt trời bùng nổ, vượt gấp hàng chục lần so với Quy hoạch điện VII điều chỉnh đã dẫn tới một loạt hệ lụy như ép giảm tải điện gió, dự án xếp hàng chờ bổ sung trong khi lưới điện quá tải...

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/vo-quy-hoach-dien-mat-troi-1098906.html