Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Thực hiện nhiều bộ test trên 1 chương trình

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2018
  Bài viết
  3

  Mặc định Thực hiện nhiều bộ test trên 1 chương trình

  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Capture.PNG
Lần xem:	2
Size:		67.4 KB
ID:		66817

  Giúp mình với ạ , Lsao để thực hiện được nhiều bộ test trên 1 chương trình như ví dụ kia ạ
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,435

  Nhỏ như phao thi làm sao mà thấy cái gì trong đó

  1 - Kiếm cái webSite nào đó up ảnh lên, dùng BB code load nó cho dễ nhìn, rảnh thì xem minh họa:

  Cái hình bé tẹo, phải dùng kính lúp soi đếm vi trùng, tìm trứng sán thì xin chào.

  2 - Nếu chưa biết nhập xuất dữ liệu từ file thì viết code nhập trực tiếp, biến thể có thể read/save từ file, đến file
  Thích thì tham khảo (#18)
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t400627::script-and-interpret.cpp/page2/

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2018
  Bài viết
  6

  bạn tham khảo cách mình viết trên c++ nhé
  #include<iostream>
  #include<cmath>
  #include<fstream>
  using namespace std;

  int UCLN(int a, int b)
  {
  if (a == 0 || b == 0){
  return a + b;
  }

  while (à*b != 0){
  if (à > b){
  à %= b;
  }
  else{
  b %= a;
  }
  }
  return a + b;
  }
  int BCNN(int a, int b)
  {
  if (a <= 1)return b;
  if (b <= 1)return a;
  int _a = a, _b = b;
  while (_â != _b){
  if (_à>_b)_à -= _b;
  else _b -= _a;
  }
  return a*b / _a;
  }
  void docfile()
  {
  ifstream FileIn;
  ofstream FileOut;
  FileIn.open("input.txt", ios_base::ín);
  FileOut.open("output2.txt", ios_base::out);

  if (!FileIn)
  {
  cout << "\nKhong tìm thấy tập tin input2.txt";
  system("pause");
  return;
  }
  int n;
  while (!FileIn.eof())
  {
  FileIn >> n;
  int a, b;
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
  FileIn >> à >> b;
  if (a < pow(10, 10) && b < pow(10, 10))
  {
  FileOut << UCLN(â, b) << "\t";
  FileOut << BCNN(â, b) << endl;
  }
  else
  {
  cout << "\na,b truyền vào vượt qua 10^10";
  }

  }
  }
  }
  void main()
  {
  docfile();
  }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,435

  Rảnh thì xem #19:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t372056::tan-man-nnlt.cpp

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. using  namespace std;
  3.  
  4. //#define MAX 1000000000 //một tỷ
  5.  
  6. unsigned long USC_max(unsigned long a, unsigned long b){
  7.     while(a != b){
  8.         if(a > b) a -= b;
  9.         else b -= a;
  10.     }
  11.     return a;
  12. }
  13. int main(){
  14.     int n;
  15.     //cout << "So bo test: ";
  16.     cin >> n;
  17.     for(int i = 0; i < n; i++){
  18.         unsigned long a, b, usc;
  19.         //cout << "Nhap (0 < a, b < 1000000000): ";
  20.         cin >> a >> b;
  21.         //không xét tràn số hoặc hợp lệ khác
  22.         usc = USC_max(a, b);
  23.         //output:
  24.         cout << usc << "   " << a * b / usc << endl;
  25.     }
  26.     //return 0
  27. }

  viết trong topic khác vì cần diễn giải những khía cạnh khác như đã nói ở trên.
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn