Hi các bạn!

Mình có 1 vấn đề với việc đồng bộ request webservice như sau:

Ví dụ: Bài toán cần sinh ra 1 record trong database, có 1 trường tạm sử dụng là CODE

CODE này có quy định sinh ra như sau: CODE= "A"+"B"+(số tăng dần bắt đầu từ 1, bắt buộc là phải là 1->2->3)

trong đó A và B là 2 chuối gửi lên từ client đến webservice

Vấn để ở đây, khi client mà gọi "liên tiếp" 2 lần thì nó sẽ sinh ra chuối như nhau là: "AB1", vì request đầu tiên sinh ra "ABC1", nhưng vì gọi liên tục lên nên lần 1 chưa kịp lưu vào db lần 2 đã request lên vậy nó sẽ sinh ra 2 CODE giống nhau.

vậy mình muốn với webservice đảm bảo được là request 1 done thì mới xử lý tiếp request 2.

Các bạn có cách nào thì chia sẻ nhé.

Cảm ơn rất nhiều!