Vét máng

Có những 'chuyến tàu vét' xảy ra trước Đại hội Đảng chỉ 5 ngày


https://thanhnien.vn/thoi-su/co-nhung-chuyen-tau-vet-xay-ra-truoc-dai-hoi-dang-chi-5-ngay-1062459.html