Xin chào các bạn bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm việc với Gridview và CustomGridLookUpEdit Devexpress
Việc kết hợp 2 control này sẽ giúp các bạn tối ưu được rất nhiều thứ, tăng tính chuyên nghiệp trong ứng dụng của bạn.
Trong link Video đính kèm mình có cả project cho các bạn tải về để lấy CustomGridLookUpEdit nhé

https://www.youtube.com/watch?v=5jjKGiminpk