Tóm tắt:
Ứng dụng quản lý phần mềm (SM) : cho phép đưa vào danh sách chạy đươc phân quyền như :
- Quản lý được các phần mềm đang chạy trên win được chỉ định
+ Khi mở các ứng dụng, thì sẽ SM sẽ hiện lên key và một ô để general code. Cái Key sẽ đưa vào một tool khác để lấy general code.
+ Sau khi nhập gerneral code thì SM sẽ mở và cho phép thì các ứng dụng trong danh sách được quyền chạy, remove, cập nhật bình thường. Ngược lại thì ko.
+ Phải có một account admin để mở ứng dụng mà ko cần gerneral code.
+ Tool để gernerall code phải chạy được trên đt, hoặc là chạy trên nền web.

Nếu có hứng thú, thì add liên hệ : 0775424245. Gặp Danh (đang ở SG).