Sắp tới nhóm mình có làm một game nhưng sợ bị dịch ngược lấy code làm game lậu.
Bạn nào giúp mình được không ạ??