TMA SOLUTIONS – KHAI JOB ĐẦU NĂM

Bạn đã sẵn sàng gửi CV đến TMA Solutions chưa nào, nhiều vị trí với mức offer hấp dẫn không thể bỏ qua:
Fresher: https://goo(.)gl/ppQS6v
Intern: https://goo(.)gl/eksdtN
QC Engineer: https://goo(.)gl/rkgrtn
Telecom Developer: https://goo(.)gl/SLhsV7
Python Developer - Flask: https://goo(.)gl/C5FWHN
Python Developer – Django: https://goo(.)gl/aAT4Jp
Java Developer – All Level: https://goo(.)gl/Fs6nbn
Java Developer – Experienced: https://goo(.)gl/mYEbGS
g
Click ỨNG TUYỂN tại link JD hoặc gửi CV về recruit@tma.com.vn
#TMA #TMASolutions #TMARecruit