Thầy có cho mình 1 cái đề nhưng mình không thể có hướng đi cho bài. Các bạn giúp mình nha.
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		APL.jpg
Lần xem:	9
Size:		81.2 KB
ID:		66939