Cho mình hỏi làm thế nào để tạo ra một menu lựa chọn = cách di chuyển các vệt sáng???