Chào các bạn.
Đây là link bài giảng về Quick Sort của tác giả Bùi Thế Tâm:
https://www.youtube.com/watch?v=SoONIycUIKg
Trong bài giảng, tác giả chọn chốt là phần tử đầu tiên.
Trong phần trả lời bình luận, tác giả có nói nguyên văn như sau:
"Các sách thường bảo chia dãy làm 3 là không đúng đâu (thử bằng cách in trong các vòng lặp trong trường hợp có nhiều phần tử trùng nhau)"
Theo tớ hiểu, chia dãy làm 3 mà tác giả nói chọn chốt là phần tử giữa.
Hãy giải thích giúp mình lời bình của tác giả ạ. Xin cảm ơn.