Mình đang cố gắng tạo ra một hàm để giải nén các file Lzma trên Windows.
Mình sử dụng Clion trên Windows, và chương trình này dùng Cmake và Cygwin64 để compile.
Vấn đề là sau 4 tiếng google, mình không tìm được cách nào để bỏ cái thư viện Lzma vào Cmake và compile cả.
Mình đã thử xem cái lzma SDK. Nó hoàn toàn chẳng có hướng dẫn gì.
Mình đã thử chuyển qua Xz Utils. Cái này có vẻ có nhiều thông tin hơn, nhưng nói chung vẫn chẳng có kết quả, bởi compile lỗi.
Một việc rất đơn giản là compile Lzma cho Windows thôi mà tìm hoài không thấy thông tin luôn.
Có cao nhân nào thử đọc cái Xz Utils và xem giúp mình làm thế nào để sử dụng nó với Cmake trên Win được không. Mình cảm ơn.