Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Tìm Hiểu Biểu Thức Qui Tắc trong lập trình C# Qua Ví Dụ

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Bài viết
  44

  Mặc định Tìm Hiểu Biểu Thức Qui Tắc trong lập trình C# Qua Ví Dụ

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Text.RegularExpressions;
  3.  
  4. class ChuongTrinh
  5. {
  6.  
  7.     static void Main()
  8.     {
  9.         string chuoi = "Mot, Hai, Ba, Trung Tam Dao Tao Cong Nghe Thong Tin";
  10.         Console.WriteLine("\""+chuoi+"\"");
  11.  
  12.         Console.WriteLine("Cat chuoi dua vao 1 ky tu hay 1 chuoi phan cach: ");
  13.         Regex quytac = new Regex(", ");
  14.         foreach (string str in quytac.Split(chuoi))
  15.         {
  16.             Console.Write(str+"\n");
  17.         }
  18.  
  19.         chuoi = "Mot Hai Ba ";
  20.         Console.WriteLine("\n\"" + chuoi + "\"");
  21.         Console.WriteLine("Tim chuoi dua vao toan hoc:");
  22.         quytac = new Regex(@"(\S+)");
  23.         foreach (Match math in quytac.Matches(chuoi))
  24.         {
  25.             Console.Write("Chuoi: "+math.ToString()+" co chieu dai la "+math.Length+" ky tu\n");
  26.         }
  27.  
  28.         chuoi = "10:20:30 127.0.0.0 Dolphin.net 10:5:3 192.14.16.23 trong.net";
  29.         Console.WriteLine("\n\"" + chuoi + "\"");
  30.         Console.WriteLine("Phan chuoi thanh cac nhom: ");
  31.         quytac = new Regex(@"(?<tg>(\d|\:)+)\s"+@"(?<ip>(\d|\.)+)\s" +@"(?<web>\S+)");
  32.         foreach (Match math in quytac.Matches(chuoi))
  33.         {
  34.             Console.Write("Chuoi: " + math.Groups["tg"]+"\n");
  35.             Console.Write("Chuoi: " + math.Groups["ip"] + "\n");
  36.             Console.Write("Chuoi: " + math.Groups["web"] + "\n");
  37.         }
  38.         Console.ReadLine();
  39.     }
  40.  
  41. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi thienthanit : 01-12-2007 lúc 02:04 PM.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn