Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Toán tử: BETWEEN trong SQLSever

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  29

  Mặc định Toán tử: BETWEEN trong SQLSever

  E chào các bác. các bác cho e hỏi có bác nào gặp lỗi thiếu chính xác này như e ko e có SP: ALTER proc [dbo].[InDanhSachTheoNgay]
  @tungay smalldatetime,@denngay smalldatetime
  as
  select * from tblThiSinh where NgayDangKy BETWEEN @tungay and @denngay

  dữ liệu ngày 28/2/2019 e có đăng ký cho 3 thí sinh nhưng sao e vào in sanh sách e nhập từ ngày 1/2/2019 đến 28/2/2019 nó lại không lấy đc danh sách ngày đăng ký 28/2/2019. mà toán tử between là lấy cả 2 điểm bằng đầu cho đến điểm bằng cuối lỗi j vậy các bác

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,548

  SQL Code:
  1. ALTER proc [dbo].[InDanhSachTheoNgay]
  2.   @tungay smalldatetime, @denngay smalldatetime
  3. AS
  4. SELECT * FROM tblThiSinh WHERE NgayDangKy BETWEEN @tungay AND @denngay
  5. -- go

  nó bị gọi như thế nào?
  nếu cần, thì export tblThiSinh ra script, tôi test giúp cho.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2015
  Bài viết
  10

  Mình nghĩ câu truy vấn của bạn Monre cũng sẽ không lấy được đâu.
  Mình nghĩ vấn đề của bạn nó nằm ở chổ này.
  ALTER proc [dbo].[InDanhSachTheoNgay]
  @tungay smalldatetime, @denngay smalldatetime
  AS
  SELECT * FROM tblThiSinh WHERE (cast(ngaythang as date) Between '" & Format((@tungay), "MM/dd/yyyy") & "' and '" & Format((@denngay), "MM/dd/yyyy") & "')
  ==> Vấn đề nó nằm ở ngày và giờ nữa, nên bạn convert nó thành ngày thôi thì mình nghĩ nó sẽ chạy dc.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,548

  không phân biệt được câu truy vấn (query) với proc à phi long?
  - ALTER có nghĩa là sửa lại procedure cũ, thay bằng script mới.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2015
  Bài viết
  10

  ALTER proc [dbo].[InDanhSachTheoNgay]
  @tungay date, @denngay date
  AS
  SELECT * FROM tblThiSinh WHERE (cast(ngaythang as date) Between @tungay and @denngay)

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,548

  Mặc định Toán tử: BETWEEN trong SQLSever

  quan trọng nó gọi như thế nào.

  cast / convert thì làm mất độ chính xác, nó cũng như chuyện tiếng Việt không dấu vậy.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  01 2015
  Bài viết
  10

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Monre Xem bài viết
  quan trọng nó gọi như thế nào.

  cast / convert thì làm mất độ chính xác, nó cũng như chuyện tiếng Việt không dấu vậy.
  Code của bạn.
  Code:
  ALTER proc [dbo].[InDanhSachTheoNgay]
   @tungay smalldatetime, @denngay smalldatetime
  as
  select * from tblThiSinh where NgayDangKy BETWEEN @tungay and @denngay
  Sao giống code này được.
  Code:
  ALTER proc [dbo].[InDanhSachTheoNgay]
  @tungay date, @denngay date
  AS
  SELECT * FROM tblThiSinh WHERE (cast(NgayDangKy as date) Between @tungay and @denngay)
  ==> code của bạn nó chỉ đúng với trường hợp cột NgayDangKy có kiểu dữ liệu là date
  ==> Còn nếu cột NgayDangKy có kiểu dữ liệu là datetime thì bạn sẽ gặp trường hợp giống chủ tip ngay.
  ==> nó cũng như chuyện tiếng Việt không dấu vậy ==> nó sẽ có trường hợp người đọc hiểu khác nghĩa ngay. hjhjhj.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,548

  Code của bạn, là bạn nào?

  code nên đặt trong tag_code, có chỉ định ngôn ngữ, nó dễ đọc hơn.

  Đừng ngộ nhận là cốt kiếc tôi viết / bạn viết, thuộc sở hữu của ai!

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn