Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Cho mình hỏi chút về hàm?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2018
  Bài viết
  13

  Mặc định Cho mình hỏi chút về hàm?

  Mình mới học về hàm và xem trên mạng có đoạn code như này.Mình muốn hỏi là cái tham số trong hàm NhapMang kia là int a[] là sao ạ và cái int a[MAX] trong cái void main là sao thế mọi người.
  Code:
  #include<iostream>
  #include<time.h>
  #define MAX 100
  using namespace std;
  
  void NhapMang(int a[], int n)
  {
  	for(int i=0; i<n; i++)
  	{
  		cout<<"\nNhap phan tu thu "<< i <<": ";
  		cin>>a[i];
  	}
  }
  
  void MangNgauNhien(int a[], int n)
  {
  	srand((unsigned)time(NULL));
  	for(int i=0; i<n; i++)
  		a[i]=rand()%100 - rand()%100;
  }
  
  void XuatMang(int a[], int n)
  {
  	for(int i=0; i<n; i++)
  		cout<< a[i] <<"\t";
  }
  
  int TongPTChiaHet5(int a[], int n)
  {
  	int tong=0;
  	for(int i=0; i<n; i++)
  		if(a[i]%5==0)
  			tong = tong + a[i];
  		return tong;
  	return -1;
  }
  
  void main()
  {
  	int a[MAX], i, n, kq;
  	
  	cout<<"Nhap so luong phan tu thuc: "; cin>>n;
  		
  	//NhapMang(a,n);
  
  	MangNgauNhien(a,n);
  
  	XuatMang(a,n);
  
  	kq101=TongPTChiaHet5(a,n);
  	cout<<"\nTong cac phan tu chia het cho 5 co trong mang la: "<< kq;
  
  	cout<<endl;
  }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,527

  C++ Passing Arrays to Functions
  • Formal parameters as a pointer
  • Formal parameters as a sized array
  • Formal parameters as an unsized array


  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3.  
  4. // function declaration:
  5. double getAverage(int arr[], int size);
  6.  
  7. int main () {
  8.    // an int array with 5 elements.
  9.    int balance[5] = {1000, 2, 3, 17, 50};
  10.    double avg;
  11.  
  12.    // pass pointer to the array as an argument.
  13.    avg = getAverage( balance, 5 ) ;
  14.  
  15.    // output the returned value
  16.    cout << "Average value is: " << avg << endl;
  17.    
  18.    return 0;
  19. }
  20. double getAverage(int arr[], int size) {
  21.   int i, sum = 0;      
  22.   double avg;          
  23.  
  24.    for (i = 0; i < size; ++i) {
  25.       sum += arr[i];
  26.    }
  27.    avg = double(sum) / size;
  28.  
  29.    return avg;
  30. }
  Output:
  Code:
  Average value is: 214.4
  https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_passing_arrays_to_functions.htm

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2018
  Bài viết
  13

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Monre Xem bài viết
  C++ Passing Arrays to Functions
  • Formal parameters as a pointer
  • Formal parameters as a sized array
  • Formal parameters as an unsized array


  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3.  
  4. // function declaration:
  5. double getAverage(int arr[], int size);
  6.  
  7. int main () {
  8.    // an int array with 5 elements.
  9.    int balance[5] = {1000, 2, 3, 17, 50};
  10.    double avg;
  11.  
  12.    // pass pointer to the array as an argument.
  13.    avg = getAverage( balance, 5 ) ;
  14.  
  15.    // output the returned value
  16.    cout << "Average value is: " << avg << endl;
  17.    
  18.    return 0;
  19. }
  20. double getAverage(int arr[], int size) {
  21.   int i, sum = 0;      
  22.   double avg;          
  23.  
  24.    for (i = 0; i < size; ++i) {
  25.       sum += arr[i];
  26.    }
  27.    avg = double(sum) / size;
  28.  
  29.    return avg;
  30. }
  Output:
  Code:
  Average value is: 214.4
  https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_passing_arrays_to_functions.htm
  em chả hiểu anh nói gì?

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  582

  Code:
  void NhapMang(int a[], int n)
  Khai báo int a[] nói là a là một mảng với các phần tử kiểu int.

  Code:
  int a[MAX], i, n, kq;
  Khai báo int a[MAX] bảo rằng a là một mảng với MAX phần tử, các phần tử đều thuộc kiểu int.
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2018
  Bài viết
  13

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Ada Xem bài viết
  Code:
  void NhapMang(int a[], int n)
  Khai báo int a[] nói là a là một mảng với các phần tử kiểu int.

  Code:
  int a[MAX], i, n, kq;
  Khai báo int a[MAX] bảo rằng a là một mảng với MAX phần tử, các phần tử đều thuộc kiểu int.
  MAX phần tử là sao vậy anh trước giờ em chỉ biết trong đó là số cụ thể thôi vd như 100,1000.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2016
  Bài viết
  305

  Mặc định Cho mình hỏi chút về hàm?

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi triutuat Xem bài viết
  MAX phần tử là sao vậy anh trước giờ em chỉ biết trong đó là số cụ thể thôi vd như 100,1000.
  Về học lại ý nghĩa của #define.
  Sau đó đọc lại câu thứ 3 trong code.
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn