Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		12.JPG
Lần xem:	8
Size:		65.3 KB
ID:		67397
Mình muốn khi bắn mã code thì mỗn lần tăng lên 1 đơn vị. nhằm kiểm soát bắn thiếu hoặc nhẩy quãng.
rất mong được diễn dàn cho mình xin gợi ý.
Thank mọi người