Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Mói học C# cần giúp đỡ đoạn code này

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2019
  Bài viết
  0

  Mặc định Mói học C# cần giúp đỡ đoạn code này

  Em mới học c# được mấy hôm đang học đến bài cấu trúc đk if else với switch thì cuối bài thầy có giao bài tập này
  -Nhập vào 1 tháng hỏi tháng đó có bao nhiêu ngày, nếu là tháng 2 thì yêu cầu nhập năm để kiểm tra xem có phải năm nhuần không? nếu năm nhuần thì có 29 ngày còn không năm nhuần thì 28 ngày

  Em viết theo ý hiểu thì ntn vẫn chạy ra kết quả nhưng cảm giác có gì đó sai sai
  int thang;
  int nam;

  Console.WriteLine("nhập vào 1 tháng");
  thang = int.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Nhập vào 1 năm");
  nam = int.Parse(Console.ReadLine());

  if (thang>=1 && thang<=12)
  {
  switch(thang)
  {
  case '1':
  Console.WriteLine("Tháng{0} có 30 ngày", thang);
  break;
  case '3':
  Console.WriteLine("Tháng{0} có 30 ngày", thang);
  break;
  case '4':
  Console.WriteLine("Tháng{0} có 30 ngày", thang);
  break;
  case '5':
  Console.WriteLine("Tháng{0} có 30 ngày", thang);
  break;
  case '2':
  if ((thang % 4 == 0 && thang % 400 != 0) || thang % 400 == 0)
  Console.WriteLine("{0} có 28 ngày", thang);
  else
  Console.WriteLine("{0} có 29 ngày", thang);
  break;
  }

  }
  Console.ReadLine();


  em xem trên mạng thì người ta code như này

  Console.Write("Nhap thang : ");
  string Sthang = Console.ReadLine();
  Console.Write("Nhap nam : ");
  string Snam = Console.ReadLine();

  int th = int.Parse(Sthang);
  int nm = int.Parse(Snam);
  int songay = 0;

  if (th >= 1 && th <= 12)
  {
  switch (th)
  {
  case 1:
  case 3:
  case 5:
  case 7:
  case 8:
  case 10:
  case 12: songay = 31; break;
  case 4:
  case 6:
  case 9:
  case 11: songay = 30; break;

  case 2:
  if (nm % 400 == 0 || (nm % 4 == 0 && nm % 100 != 0)) // nam nhuan
  songay = 29;
  else
  songay = 28;
  break;
  }

  Console.Write("=> Thang "+th+"/"+nm+" co "+songay+" ngay\n");
  }
  else
  Console.Write("=> Thang khong hop le!\n");
  Console.ReadLine();


  Ai giải thích cho em sự khác nhau với ạ? với cả ai giải thích rõ hơn cho em lúc nào dùng "int" lúc nào dùng "double" hay "string" được ko ạ? e xin cảm ơn.
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  471

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi hoangfpt01 Xem bài viết
  Em mới học c# được mấy hôm đang học đến bài cấu trúc đk if else với switch thì cuối bài thầy có giao bài tập này
  -Nhập vào 1 tháng hỏi tháng đó có bao nhiêu ngày, nếu là tháng 2 thì yêu cầu nhập năm để kiểm tra xem có phải năm nhuần không? nếu năm nhuần thì có 29 ngày còn không năm nhuần thì 28 ngày

  Em viết theo ý hiểu thì ntn vẫn chạy ra kết quả nhưng cảm giác có gì đó sai sai
  int thang;
  int nam;

  Console.WriteLine("nhập vào 1 tháng");
  thang = int.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Nhập vào 1 năm");
  nam = int.Parse(Console.ReadLine());

  if (thang>=1 && thang<=12)
  {
  switch(thang)
  {
  case '1':
  Console.WriteLine("Tháng{0} có 30 ngày", thang);
  break;
  case '3':
  Console.WriteLine("Tháng{0} có 30 ngày", thang);
  break;
  case '4':
  Console.WriteLine("Tháng{0} có 30 ngày", thang);
  break;
  case '5':
  Console.WriteLine("Tháng{0} có 30 ngày", thang);
  break;
  case '2':
  if ((thang % 4 == 0 && thang % 400 != 0) || thang % 400 == 0)
  Console.WriteLine("{0} có 28 ngày", thang);
  else
  Console.WriteLine("{0} có 29 ngày", thang);
  break;
  }

  }
  Console.ReadLine();


  em xem trên mạng thì người ta code như này

  Console.Write("Nhap thang : ");
  string Sthang = Console.ReadLine();
  Console.Write("Nhap nam : ");
  string Snam = Console.ReadLine();

  int th = int.Parse(Sthang);
  int nm = int.Parse(Snam);
  int songay = 0;

  if (th >= 1 && th <= 12)
  {
  switch (th)
  {
  case 1:
  case 3:
  case 5:
  case 7:
  case 8:
  case 10:
  case 12: songay = 31; break;
  case 4:
  case 6:
  case 9:
  case 11: songay = 30; break;

  case 2:
  if (nm % 400 == 0 || (nm % 4 == 0 && nm % 100 != 0)) // nam nhuan
  songay = 29;
  else
  songay = 28;
  break;
  }

  Console.Write("=> Thang "+th+"/"+nm+" co "+songay+" ngay\n");
  }
  else
  Console.Write("=> Thang khong hop le!\n");
  Console.ReadLine();


  Ai giải thích cho em sự khác nhau với ạ? với cả ai giải thích rõ hơn cho em lúc nào dùng "int" lúc nào dùng "double" hay "string" được ko ạ? e xin cảm ơn.
  Phần nhập năm tháng thì bạn làm đúng rồi, bài trên mạng cũng đúng, thực ra 2 cách là 1
  Còn phần tính số ngày và xác định năm nhuận thì bài trên mạng đúng, còn của bạn sai

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2019
  Bài viết
  0

  cám ơn bác tại vì phần e học chưa hướng dẫn rút gọn code nên nếu viết theo trên mạng e ko hiểu lắm

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  471

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi hoangfpt01 Xem bài viết
  cám ơn bác tại vì phần e học chưa hướng dẫn rút gọn code nên nếu viết theo trên mạng e ko hiểu lắm
  Lệnh switch trên có thể hiểu là
  Nếu là tháng 1,3,5,7,8,10,12 thì số ngày là 31
  Nếu là tháng 4,6,9,11 thì số ngày là 30
  Nếu là tháng 2 nếu là năm nhuận thì là 29 nếu không thì là 28
  Năm nhuận là năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100
  hoặc chia hết cho 400

 5. #5
  Ngày gia nhập
  07 2019
  Bài viết
  0

  1 là số nguyên rồi nên bạn cho vào '1' thì nó sẽ hiểu 1 là kí tự nên bạn ấn f5 sẽ ko ra đâu mình sẽ gửi đoạn code của mình để bạn tham khảo
  static void Main(string[] args)
  {
  Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
  Console.WriteLine("xin chào! Tôi là Dũng");
  Console.WriteLine("mời bạn dùng phần mêm tìm ngày trong tháng của tôi($^$)");
  int th;
  int nam;
  Console.WriteLine("nhập vào 1 tháng để kiểm tra ngày");
  th = int.Parse(Console.ReadLine());
  if(th > 12)
  Console.WriteLine("lạy thím làm gì có tháng {0}",th);

  Console.WriteLine("nhập lại dùm con thím ơi !");
  th = int.Parse(Console.ReadLine());
  if(th<=12||th>=1)


  switch (th)
  {
  case 1:
  Console.WriteLine("tháng {0} có 31 ngày", th);
  break;
  case 2:
  Console.WriteLine("tháng 2 có thể là 29 hoặc 28 ngày tùy theo năm");
  Console.WriteLine("xin mời thím nhập năm");

  nam = int.Parse(Console.ReadLine());
  if (nam % 4 == 0 && nam % 100 != 0)

  Console.WriteLine("năm {0} là năm nhuận nên tháng {1} có 29 ngày", nam, th);
  else
  Console.WriteLine("năm {0} không là năm nhuận nên tháng {1} có 28 ngày", nam, th);
  break;
  case 3:
  Console.WriteLine("tháng {0} có 31 ngày", th);
  break;
  case 5:
  Console.WriteLine("tháng {0} có 31 ngày", th);
  break;
  case 8:
  Console.WriteLine("tháng {0} có 31 ngày", th);
  break;
  case 10:
  Console.WriteLine("tháng {0} có 31 ngày", th);
  break;
  case 12:
  Console.WriteLine("tháng {0} có 31 ngày", th);
  break;
  case 4:
  Console.WriteLine("tháng {0} có 30 ngày", th);
  break;
  case 6:
  Console.WriteLine("tháng {0} có 30 ngày", th);
  break;
  case 9:
  Console.WriteLine("tháng {0} có 30 ngày", th);
  break;
  case 11:
  Console.WriteLine("tháng {0} có 30 ngày", th);
  break;  }

  Console.ReadLine();


  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 29-07-2019 lúc 08:40 AM - - -

  Ai giải thích cho em sự khác nhau với ạ? với cả ai giải thích rõ hơn cho em lúc nào dùng "int" lúc nào dùng "double" hay "string" được ko ạ? e xin cảm ơn.[/QUOTE]
  int là kiểu biến khi dùng cho số nguyên
  double dùng cho số thập phân
  còn string là chuỗi gồm nhiều kí tự
  theo như mình biết được là như vậy


  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 29-07-2019 lúc 09:57 AM - - -

  tra ngay trong thang.rarbạn tham khảo nhé,mình cũng mới học xin góp ý
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi connhim : 29-07-2019 lúc 08:24 AM.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,527

  Mặc định Mói học C# cần giúp đỡ đoạn code này

  tốt, có tiếng Việt cho người Việt.
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn