Vị trí tuyển dụng: KỸ SƯ PHẦN MỀM WEB (.NET, C#)
Số lượng: 3 người
Số năm kinh nghiệm: không yêu cầu

Mô tả công việc:

- Lập trình web và các dự án trên mã nguồn .NET;

Yêu cầu công việc

- Chấp nhận sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp;
- Có khả năng lập trình website trên nền tảng .NET
- Có thể làm việc với: ASP.NET, SQL Server, CSS, Javascript,...

Mức lương: 8 -10M

CÁCH THỨC LIÊN HỆ & ỨNG TUYỂN:
CV ghi rõ quá trình học tập và kiến thức của bản thân (ưu tiên các bạn gửi kèm demo chương trình đã từng viết (nếu có), gửi về địa chỉ: recruit@anlab.vn.

Tiêu đề ghi rõ: Họ tên_Vị trí ứng tuyển