TMA đã quay trở lại với nhiều vị trí hấp dẫn. Apply TMA ngay thôi!!!

⚡ Fresher: https://www.tma.vn/tft
⚡ .Net Developer – 1+YoE: http://bit.ly/TMAdotNetDev
⚡ Business Development Manager – 4+YoE: http://bit.ly/2Z0wG0b
⚡ Elixir – All Level: http://bit.ly/TMAElixir
⚡ Javascript Developer: http://bit.ly/TMAJavascriptDev

🌈 🌈 Đừng quên gửi CV của bạn về recruit@tma.com.vn nhé 🌈 🌈
Nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn và lương thưởng cạnh tranh đang đợi bạn