Những ngôi nhà di động được thiết kế bằng phần mềm SOLIDWORKS
Phần mềm SOLIDWORKS cung cấp đầy đủ các module phần mềm cho một quy trình từ thiết kế đến sản xuất và có thể đáp ứng được đa dạng các yêu cầu về thiết kế sản phẩm.SOLIDWORKS cung cấp các giải pháp tổng thể cho quá trình thiết kế sản phẩm của bạn. Những “Ngôi nhà di động” mang tên Trakkaway được thiết kế bằng các giải pháp phần mềm SOLIDWORKS từ cơ khí, điện, PCB và các giải pháp mô phỏng, quản lý dữ liệu sản phẩm của SOLIDWORKS.

Xem mẫu xe Trakkaway, “ngôi nhà đi động” được thiết kế bằng các giải pháp phần mềm SOLIDWORKS:

Thiết kế xe ô tô Trakkaway

Ngoi nha di dong thiet ke bang SOLIDWORKS
Ngôi nhà di động được thiết kế bằng phần mềm SOLIDWORKS

Ngoài ra, phần mềm SOLIDWORKS 2018 với sự có mặt của SOLIDWORKS CAM, phần mềm CAD CAM sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong và ngoài nước nắm bắt xu hướng thị trường, tăng lợi thế cạnh tranh trực tiếp cho sản phẩm (giá cả, thời gian, chất lượng). Đặc biệt, bắt đầu từ năm nay, xu hướng tập trung đầu tư, phát triển cho các ngành công nghiệp phụ trợ sẽ mở ra cơ hội lớn cho nhiều doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Đại lý phân phối ủy quyền SOLIDWORKS tại Việt Nam khi bạn cần tư vấn, hỗ trợ, cung cấp, đào tạo kỹ thuật sử dụng SOLIDWORKS

Xem thêm: Trình diễn thiết kế tuyệt đẹp bằng phần mềm SOLIDWORKS
Ngoài ra, phần mềm SOLIDWORKS 2018 với sự có mặt của SOLIDWORKS CAM, phần mềm CAD CAM sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong và ngoài nước nắm bắt xu hướng thị trường, tăng lợi thế cạnh tranh trực tiếp cho sản phẩm (giá cả, thời gian, chất lượng). Đặc biệt, bắt đầu từ năm nay, xu hướng tập trung đầu tư, phát triển cho các ngành công nghiệp phụ trợ sẽ mở ra cơ hội lớn cho nhiều doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Đại lý phân phối ủy quyền[​IMG]