chẳng qua là may mắn sẽ miễm cười cho những ai thật sự muốn làm việc lương thiện.!
Trời không phụ người có tâm.!