Em chào các anh chị trong forum,em hiện đang muốn tích hợp một API của một trang web của Thụy Điển tên là Fortnox vào website(wed em được viết bằng c# sử dụng công nghệ asp.net) bán hàng của cty nhưng sau nhiều ngày đọc các tài liệu trên các trang thì em vẫn chưa thể hiểu được hướng dẫn của các trang đó. vì vậy em muốn hỏi anh chị trong forum ai đã tích hợp qua nó hay có kinh kiệm về những API kiểu này có thể bỏ chút thời gian chỉ giáo lại cho em với ạ,

Em xin chân thành cảm ơn.