Em chào các bác, em đang có nhu cầu cần tài liệu về lập trình wordpress để tìm hiểu. Vậy bác nào có cho em xin với ạ! thank các bác