Ai viết dùm em 1 chương trình code bằng C++ đọc vào thời gian tạo tệp tin, thời gian chỉnh sửa cuối cùng. Và cập nhật lại thời gian gian này ạ.
Ví dụ có 1 file mỗi lần copy thì thời gian chỉnh sửa cuối cùng được viết lại. Ta có thể kiểm tra phiên bản của file bằng thời gian chỉnh sửa này.
Em cần 1 chương trình C++ có thể Demo được ạ.