E có đang tìm hiểu về việc xử lý ảnh bằng winform C#. có a/c nào có tài liệu về các thuật toán xử lý ảnh ko ạ. nhất sử dụng kmeans, seed kmeans, ... Cái kmeans thì e có hiểu 1 chút nhưng đang gặp khó khăn với seed kmeans, mong a/c giúp đỡ. Có code demo giúp e thì càng tốt ạ.
E cảm ơn.