Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Một bài trên spoj vn - các thùng nước, kết quả làm sai nhưng không biết sai chỗ nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  471

  Mặc định Một bài trên spoj vn - các thùng nước, kết quả làm sai nhưng không biết sai chỗ nào?

  IOIBIN - Các thùng nước
  Có N thùng nước được đánh số từ 1 đến N, giữa 2 thùng bất kỳ đều có một ống nối có một van có thể khóa hoặc mở. Ở trạng thái ban đầu tất cả các van đều đóng.

  Bạn được cho một số yêu cầu, trong đó mỗi yêu cầu có 2 dạng:

  Dạng X Y 1 có ý nghĩa là bạn cần mở van nối giữa 2 thùng X và Y.

  Dạng X Y 2 có ý nghĩa là bạn cần cho biết với trạng thái các van đang mở / khóa như hiện tại thì 2 thùng X và Y có thuộc cùng một nhóm bình thông nhau hay không? Hai thùng được coi là thuộc cùng một nhóm bình thông nhau nếu nước từ bình nàycó thể chảy đến được bình kia qua một số ống có van đang mở.

  Input
  Dòng đầu tiên ghi một số nguyên dương P là số yêu cầu.

  Trong P dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi ba số nguyên dương X, Y, Z với ý nghĩa có yêu cầu loại Z với 2 thùng X và Y.

  Output
  Với mỗi yêu cầu dạng X Y 2 (với Z = 2) bạn cần ghi ra số 0 hoặc 1 trên 1 dòng tùy thuộc 2 thùng X và Y không thuộc hoặc thuộc cùng một nhóm bình.

  Example
  Input:
  9
  1 2 2
  1 2 1
  3 7 2
  2 3 1
  1 3 2
  2 4 2
  1 4 1
  3 4 2
  1 7 2

  Output:
  0
  0
  1
  0
  1
  0
  Giới hạn
  1 ≤ N ≤ 10000
  1 ≤ P ≤ 50000

  Code của mình như sau, cho kết quả sai ở test thứ 10
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <stdexcept>
  3. //#include <string>
  4. using namespace std;
  5.  
  6. int thung[10000];
  7. //khởi tạo tất cả các thùng có giá trị khác nhau
  8. void khoiTao()
  9. {
  10.     int i=0;
  11.     while(i<10000)
  12.     {
  13.         thung[i]=i;
  14.         i++;
  15.     }
  16. }
  17. //được gọi khi có yêu cầu mở đường ống giữa 2 thùng
  18. void noiThung(int i, int j)
  19. {
  20.     i--;
  21.     j--;
  22.     if(thung[i]!=thung[j])
  23.     {
  24.                 //cập nhật tất cả các thùng có giá trị thùng[j] sang giá trị thùng[i]
  25.         int k=0;
  26.         while(k<10000)
  27.         {
  28.             if(thung[k]==thung[j])
  29.             {
  30.                 thung[k]=thung[i];
  31.             }
  32.             k++;
  33.         }
  34.     }
  35. }
  36. //nếu giá trị 2 thùng như nhau cho '1' nếu không cho '0'
  37. char thungThongNhau(int i, int j)
  38. {
  39.     i--;
  40.     j--;
  41.     if(thung[i]==thung[j]) return '1';
  42.     else return '0';
  43. }
  44. int main()
  45. {
  46.     khoiTao();
  47.     long n;
  48.     cin>>n;
  49.     long i=0;
  50.     int x, y, z;
  51.     while(i<n)
  52.     {
  53.         cin>>x>>y>>z;
  54.         if(z!=1&&z!=2) throw invalid_argument("z la");
  55.        
  56.         if(z==1) noiThung(x,y);
  57.         else
  58.         {
  59.             cout<<thungThongNhau(x,y)<<endl;
  60.         }
  61.         i++;
  62.     }
  63.     getchar();
  64. }
  Các bạn có ý kiến gì không?
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  582

  Bạn thêm dòng này vào hàm noiThung, ở trước vòng while:
  Code:
  int const thung_j = thung[j];
  và thay dòng này:
  Code:
  if(thung[k]==thung[j])
  bằng dòng này
  Code:
  if(thung[k]==thung_j)
  rồi thử lại xem.

  Xem thêm: http://diendan.congdongcviet.com/threads/t400899::thay-the-trong-mang-2-chieu.cpp?p=911513#post911513
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : 28-05-2019 lúc 06:00 AM.
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  471

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Ada Xem bài viết
  Bạn thêm dòng này vào hàm noiThung, ở trước vòng while:
  Code:
  int const thung_j = thung[j];
  và thay dòng này:
  Code:
  if(thung[k]==thung[j])
  bằng dòng này
  Code:
  if(thung[k]==thung_j)
  rồi thử lại xem.

  Xem thêm: http://diendan.congdongcviet.com/threads/t400899::thay-the-trong-mang-2-chieu.cpp?=911513#post911513
  Cách của bạn đúng rồi! Mình sơ suất quá, cứ đinh ninh thung[j] là không đổi
  Cảm ơn bạn nhiều
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn