Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Lỗi cấp phát bộ nhớ động cho con trỏ

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2016
  Bài viết
  13

  Mặc định Lỗi cấp phát bộ nhớ động cho con trỏ

  Mình có đoạn code chuyển bị ma trận (dòng thành cột và cột thành dòng)
  Yêu cầu chuyển ra một ma trận b mới và mình cấp phát bộ nhớ động cho cả ma trận a và ma trận b rồi. Lúc chạy thì console hiện lên ma trận đã hoán vị kèm lỗi vùng nhớ heap.
  Xử lý sao các bác Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		error.jpg
Lần xem:	9
Size:		66.8 KB
ID:		67989
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <iostream>
  #include <conio.h>
  #define getch _getch
  using namespace std;
  void nhapmatran(int *a, int &n)
  {
  	for (int i = 0; i < n; i++)
  	{
  		for (int j = 0; j < n; j++)
  		{
  			cout << "a[" << i << "]" << "[" << j << "]= ";
  			cin >> *(a + (i*n + j));
  		}
  	}
  }
  void xuatmatran(int *a, int n)
  {
  	cout << "mang da xuat ra la: " << endl;
  	for (int i = 0; i < n; i++)
  	{
  		for (int j = 0; j < n; j++)
  		{
  			cout << *(a + (i*n + j)) << '\t';
  		} cout << '\n';
  	}
  }
  void chuyenvi(int *a, int *b, int n)
  {
  	for (int j = 0; j < n; j++)
  	{
  		for (int i = 0; i < n; i++)
  		{
  			*(b + (j*n + i)) = *(a + (i*n + j));
  		}
  	}
  }
  
  void main()
  {
  	int *a, n;
  	int *b;
  	cout << "nhap vao so phan tu cua mang : " << endl;
  	cin >> n;
  	a = new int[n];
  	b = new int[n];
  	if (a == NULL&&b==NULL)
  	{
  		cout << "Khong du vung nho" << endl;
  		exit(0);
  	}
  	nhapmatran(a, n);
  	cout << "ma tran nhap vao la: " << endl;
  	xuatmatran(a, n);
  	chuyenvi(a, b, n);
  	cout << "ma tran sau khi chuyen vi la: " << endl;
  	xuatmatran(b, n);
  	
  	delete a;
  	delete b;
  
  	getch();
  }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  589

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi namnntt Xem bài viết
  Mình có đoạn code chuyển bị ma trận (dòng thành cột và cột thành dòng)
  Yêu cầu chuyển ra một ma trận b mới và mình cấp phát bộ nhớ động cho cả ma trận a và ma trận b rồi. Lúc chạy thì console hiện lên ma trận đã hoán vị kèm lỗi vùng nhớ heap.
  Xử lý sao các bác Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		error.jpg
Lần xem:	9
Size:		66.8 KB
ID:		67989
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <iostream>
  #include <conio.h>
  #define getch _getch
  using namespace std;
  void nhapmatran(int *a, int &n)
  {
  	for (int i = 0; i < n; i++)
  	{
  		for (int j = 0; j < n; j++)
  		{
  			cout << "a[" << i << "]" << "[" << j << "]= ";
  			cin >> *(a + (i*n + j));
  		}
  	}
  }
  void xuatmatran(int *a, int n)
  {
  	cout << "mang da xuat ra la: " << endl;
  	for (int i = 0; i < n; i++)
  	{
  		for (int j = 0; j < n; j++)
  		{
  			cout << *(a + (i*n + j)) << '\t';
  		} cout << '\n';
  	}
  }
  void chuyenvi(int *a, int *b, int n)
  {
  	for (int j = 0; j < n; j++)
  	{
  		for (int i = 0; i < n; i++)
  		{
  			*(b + (j*n + i)) = *(a + (i*n + j));
  		}
  	}
  }
  
  void main()
  {
  	int *a, n;
  	int *b;
  	cout << "nhap vao so phan tu cua mang : " << endl;
  	cin >> n;
  	a = new int[n];
  	b = new int[n];
  	if (a == NULL&&b==NULL)
  	{
  		cout << "Khong du vung nho" << endl;
  		exit(0);
  	}
  	nhapmatran(a, n);
  	cout << "ma tran nhap vao la: " << endl;
  	xuatmatran(a, n);
  	chuyenvi(a, b, n);
  	cout << "ma tran sau khi chuyen vi la: " << endl;
  	xuatmatran(b, n);
  	
  	delete a;
  	delete b;
  
  	getch();
  }
  Đề bài như thế nào nhỉ?
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2016
  Bài viết
  13

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Ada Xem bài viết
  Đề bài như thế nào nhỉ?
  Nhập ma trận a kích thước nxn chuyển vị nó ra ma trận b. Chuyển vị là phép là hoán đổi dòng thành cột cột thành dòng đó bác.

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 28-05-2019 lúc 02:07 PM - - -

  à do em cấp phát bộ nhớ cho ma trận không đủ
  tràn heap tràn heap
  solved được rồi nha các bác
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn