Mình đang xây dựng CSDL phục vụ công tác chấm thi bao gồm các chức năng

- Nhập DS thí sinh (đã phân phòng thi) từ Excel
- Nhập năm học
- Nhập kì thi theo từng năm học
- Đánh túi bài thi ngâu nhiễn theo phòng thi
- Đánh phách cho HS theo từng môn thi
- Nhập điểm theo phách
- Ghép phách, mã HS , môn, điểm

CSDL dưới đây có thể tối ưu được hơn nữa không, mong mọi người cho ý kiến
Mình xin cảm ơn
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		CSDL.png
Lần xem:	4
Size:		60.3 KB
ID:		68009