Em chào các anh chị a, em tên Hải
em đang có một vấn đề muốn hỏi mà không biết đăng vào đâu để hỏi cho đúng ạ rất mong anh(chị) chia sẻ hoặc chuyển giúp e ạ.
Em đang sử dụng Crystal Reports để làm báo trong cáo lĩnh vực ngân hàng.
-Báo cáo hiệu quả biện pháp nhắc nợ :
gồm các cột :Mã chi nhánh, Tên chi nhánh(chi nhánh ngân hàng), chuyên viên thu hồi,mã khách hàng,tên khách hàng, NGÀY THU NỢ,số tiền thu nợ, lãi giảm cho khách hàng ...


-Vấn đề NẾU tài khoản có nhiều Ngày Thu Nợ thì ta phải liệt kê ra nhiều dòng. VD khoản vay có 7 ngày thu nợ, thì sẽ ra 7 dòng, các trường phía trước (thông tin tài khoản) sẽ bị trùng lặp chỉ khác nhau những thông tin nằm sau Ngày Thu Nợ

-Có cách nào ta tạo ra 1 List Ngy Thu Nợ hay cách nào đó nhằm thu ngắn bản ghi lại, ta kích vào đó thì xổ riêng bản ghi của khách hàng đó không ạ. Rất mong anh chị giúp đỡ em vấn đề này ạ
Em xin cảm ơn .!