Chào cả nhà.

Mình đang có 1 vấn đề chuyển dữ liệu từ dòng thành cột từ SQL lên form C# mà chưa có giải pháp gì? Nhờ các bạn hướng dẫn và hỗ trợ mình.

Mô tả:
Mình có 1 table A

ID HoTen Time

1 A 6h00
1 A 17h00
2 B 6h44
2 B 17h04

Giờ mình muốn chuyển lên form C# mong muốn như sau:

ID HoTen Time1 Time2
1 A 6h00 17h00
2 B 6h44 17h04

Mong được các bạn hỗ trợ, giúp đỡ