Mỹ hiện nay do ông trùm về kinh tế làm tổng thống nên cứ tiền về cho mỹ là OK. Nếu chỉ vậy thôi thì quá tệ ông trump ơi ông nghĩ sao đồng minh chiến lược Việt mỹ cái gì quan trọng hơn ? Sao ông chỉ biết tiền thôi giúp Việt Nam! Mạnh lên hàng trăm lần theo lời ông nói thể hiện như thế nào đây ??????????? Hay chỉ quảng cáo nói láo mà thôi trump ơi là trump