Em đang muốn tham gia lớp học thêm về C++ ở hà nội, anh chị nào biết trung tâm nào uy tín giới thiệu em nhé, em cảm ơn