Hi all.

Hiện mình đang muốn include thư viện của mongocxx vào trong project của mình theo đường dẫn trên máy tính. Điều quan trọng là khi include trong môi trường editor nó không báo lỗi gạch dưới màu đỏ, nhưng bảng error list thì lại xuất hiện lỗi không thấy file.

Mình đã thêm include đường dẫn vào trong property của project nhưng không được.

Mình mới nhập môn C++, Unreal 4 và MongoDB (NoSQL) mục tiêu của mình là kết nối được với database của mình trên server. Thuần C++ thì mình làm được nhưng khi vào viết code cho Unreal 4 lại bị lỗi thư viện.

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		1.jpg
Lần xem:	0
Size:		77.2 KB
ID:		68180Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		2.png
Lần xem:	0
Size:		48.9 KB
ID:		68181Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		3.png
Lần xem:	0
Size:		45.9 KB
ID:		68182

Mong các bạn giúp mình qua lỗi này.

Xin cám ơn.