Từ 1 tới 10 trên tổng số 10 kết quả

Đề tài: Lập trình máy tính bỏ túi bằng VB.NET. Giúp mình?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  11

  Mặc định Lập trình máy tính bỏ túi bằng VB.NET. Giúp mình?

  VB.NET Code:
  1. Imports vb = Microsoft.VisualBasic.Strings
  2. Imports System.Math
  3. Public Class Form1
  4.     Dim dk, thapphan, ce As Byte
  5.     Dim sonho As Single
  6.     Dim oper As String
  7.  
  8.     Private Sub cmdbang_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdbang.Click
  9.         On Error Resume Next
  10.         If dk = 1 Then
  11.             Select Case oper
  12.                 Case "+"
  13.                     txt1.Text = sonho + txt1.Text
  14.                     txt1.Text = FormatNumber(txt1.Text, 2)
  15.                 Case "-"
  16.                     txt1.Text = sonho - txt1.Text
  17.                     txt1.Text = FormatNumber(txt1.Text, 2)
  18.                 Case "x"
  19.                     txt1.Text = sonho * txt1.Text
  20.                     txt1.Text = FormatNumber(txt1.Text, 2)
  21.                 Case "/"
  22.                   If txt1.Text = 0 Then
  23.                         txt1.Text = "khong thuc hien duoc"
  24.                     Else
  25.                         txt1.Text = sonho / txt1.Text
  26.                         txt1.Text = FormatNumber(txt1.Text, 2)
  27.             End Select
  28.         End If
  29.         ce = 0
  30.     End Sub
  31.  
  32.     Private Sub cmd0_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd0.Click
  33.         If ce = 0 Then
  34.             txt1.Text = cmd0.Text
  35.             ce = 1
  36.         Else
  37.             txt1.Text = txt1.Text + cmd0.Text
  38.         End If
  39.     End Sub
  40.  
  41.     Private Sub cmd1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd1.Click
  42.         If ce = 0 Then
  43.             txt1.Text = cmd1.Text
  44.             ce = 1
  45.         Else
  46.             txt1.Text = txt1.Text + cmd1.Text
  47.         End If
  48.     End Sub
  49.  
  50.     Private Sub cmd2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd2.Click
  51.         If ce = 0 Then
  52.             txt1.Text = cmd2.Text
  53.             ce = 1
  54.         Else
  55.             txt1.Text = txt1.Text + cmd2.Text
  56.         End If
  57.     End Sub
  58.  
  59.     Private Sub cmd3_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd3.Click
  60.         If ce = 0 Then
  61.             txt1.Text = cmd3.Text
  62.             ce = 1
  63.         Else
  64.             txt1.Text = txt1.Text + cmd3.Text
  65.         End If
  66.     End Sub
  67.  
  68.     Private Sub cmd4_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd4.Click
  69.         If ce = 0 Then
  70.             txt1.Text = cmd4.Text
  71.             ce = 1
  72.         Else
  73.             txt1.Text = txt1.Text + cmd4.Text
  74.         End If
  75.     End Sub
  76.  
  77.     Private Sub cmd5_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd5.Click
  78.         If ce = 0 Then
  79.             txt1.Text = cmd5.Text
  80.             ce = 1
  81.         Else
  82.             txt1.Text = txt1.Text + cmd5.Text
  83.         End If
  84.     End Sub
  85.  
  86.     Private Sub cmd6_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd6.Click
  87.         If ce = 0 Then
  88.             txt1.Text = cmd6.Text
  89.             ce = 1
  90.         Else
  91.             txt1.Text = txt1.Text + cmd6.Text
  92.         End If
  93.     End Sub
  94.  
  95.     Private Sub cmd7_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd7.Click
  96.         If ce = 0 Then
  97.             txt1.Text = cmd7.Text
  98.             ce = 1
  99.         Else
  100.             txt1.Text = txt1.Text + cmd7.Text
  101.         End If
  102.     End Sub
  103.  
  104.     Private Sub cmd8_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd8.Click
  105.         If ce = 0 Then
  106.             txt1.Text = cmd8.Text
  107.             ce = 1
  108.         Else
  109.             txt1.Text = txt1.Text + cmd8.Text
  110.         End If
  111.     End Sub
  112.  
  113.     Private Sub cmd9_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmd9.Click
  114.         If ce = 0 Then
  115.             txt1.Text = cmd9.Text
  116.             ce = 1
  117.         Else
  118.             txt1.Text = txt1.Text + cmd9.Text
  119.         End If
  120.     End Sub
  121.  
  122.     Private Sub cmdcong_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdcong.Click
  123.         oper = cmdcong.Text
  124.         If txt1.Text = "0." Then
  125.             sonho = 0
  126.         Else
  127.             sonho = txt1.Text
  128.         End If
  129.         dk = 1
  130.         thapphan = 0
  131.         ce = 0
  132.     End Sub
  133.  
  134.     Private Sub cmdtru_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdtru.Click
  135.         oper = cmdtru.Text
  136.         If txt1.Text = "0." Then
  137.             sonho = 0
  138.         Else
  139.             sonho = txt1.Text
  140.         End If
  141.         dk = 1
  142.         thapphan = 0
  143.         ce = 0
  144.     End Sub
  145.  
  146.     Private Sub cmdnhan_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdnhan.Click
  147.         oper = cmdnhan.Text
  148.         If txt1.Text = "0." Then
  149.             sonho = 0
  150.         Else
  151.             sonho = txt1.Text
  152.         End If
  153.         dk = 1
  154.         thapphan = 0
  155.         ce = 0
  156.     End Sub
  157.  
  158.     Private Sub cmdchia_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdchia.Click
  159.         oper = cmdchia.Text
  160.         If txt1.Text = "0." Then
  161.             sonho = 0
  162.         Else
  163.             sonho = txt1.Text
  164.         End If
  165.         dk = 1
  166.         thapphan = 0
  167.         ce = 0
  168.     End Sub
  169.  
  170.     Private Sub cmdphay_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdphay.Click
  171.         If thapphan = 0 Then
  172.             If ce = 0 Then
  173.                 txt1.Text = "0."
  174.             Else
  175.                 txt1.Text = txt1.Text & "."
  176.             End If
  177.             thapphan = 1
  178.         End If
  179.     End Sub
  180.  
  181.  
  182.  
  183.     Private Sub cmdce_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdce.Click
  184.         Me.txt1.Text = "0."
  185.         ce = 0
  186.     End Sub
  187.  
  188.     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
  189.         Me.txt1.Text = "0."
  190.     End Sub
  191.  
  192.     Private Sub cmdsoam_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdsoam.Click
  193.         If Me.txt1.Text = "0." Then
  194.             Me.txt1.Text = "0."
  195.         Else
  196.             Me.txt1.Text = -Val(Me.txt1.Text)
  197.         End If
  198.     End Sub
  199.  
  200.    
  201.  
  202.     Private Sub cmdoff_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdoff.Click
  203.         Application.Exit()
  204.     End Sub
  205.  
  206.     Private Sub cmdrutgon_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdrutgon.Click
  207.         If Me.txt1.Text = "0." Then
  208.             Me.txt1.Text = "0."
  209.         Else
  210.             If (Len(Me.txt1.Text) = 1) Then
  211.                 Me.txt1.Text = "0."
  212.             Else
  213.                 Me.txt1.Text = vb.Left(Me.txt1.Text, Len(Me.txt1.Text) - 1)
  214.             End If
  215.         End If
  216.     End Sub
  217. End Class
  em không hiểu tại sao dk = 1 và ce= 0 và 1 thapphan =0 nghĩa là thế nào có ai noi giúp em được không
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi 09cd1421 : 28-12-2010 lúc 04:09 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Nơi ở
  Thung lũng Silicon ;))
  Bài viết
  173

  Các bạn toàn tuân theo 1 chuẩn CODE để viết cái máy tính nhỉ?
  Tuy nó rất hay nhưng nếu mới bắt đầu thì bạn nên tự viết CODE để rút ra kinh nghiệm sau đó hãy học cái CODE này! Có thể mình hơi cố chấp nhưng mình nghĩ vậy sẽ tốt hơn!
  Mình cũng đang làm cái máy tính và chuẩn bị trình làng, đợi check xong 2 cái lỗi nữa là Ok!
  CODE hơi rối nhưng mình tự nghĩ để làm hiểu hơn =))

  về vấn đề bạn hỏi thì nó xảy ra nhiều kiểu lắm, nhưng bạn có thể dùng if như trong COnsole thôi, tức là khi chi cho 0 thì gán đoạn Text của bạn vào textbox thôi!
  PIT Yuchi
  Cố gắng từng ngày...
  Vì 1 ngày mai....
  Danh + Hiếu = Bản Lĩnh

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  733

  đấy là code của chiếc máy tinh nhưng khi em muốn tính 6/0="Infinity" nghĩa là vô cực. có thể hướng dẫn em cách mà khi nhập 6/0 máy tính báo " khong thuc hien duoc"em thanks
  Bạn chỉ cần if trong phép chia là được thôi mà.
  Hỏi một câu thì chỉ dốt trong chốc lát.Nhưng nếu không hỏi thì bạn sẽ dốt suốt đời.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  11

  Code:
  Private Sub cmdchia_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdchia.Click
      oper = cmdchia.Text
      If txt1.Text = "0." Then
        sonho = 0
      Else If
        sonho = txt1.Text
        txt1.Text = 0
         Else
        txt1.Text = "khong thuc hien duoc "
      End If
      dk = 1
      thapphan = 0
      ce = 0
    End Sub
  có phải như thế này không ạ

 5. #5
  Ngày gia nhập
  06 2009
  Nơi ở
  Cái hộp
  Bài viết
  1,255

  divide by zero thì nó sẽ ném ra exception, bạn chỉ cần catch nó thôi
  Men talk of killing time, while time quietly kills them.
  Time is what we want most, but what we use worst.
  ------------------------------
  YinYang's Programming Blog

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  11

  Mặc định Lập trình máy tính bỏ túi bằng VB.NET. Giúp mình?

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Yin Yang Xem bài viết
  divide by zero thì nó sẽ ném ra exception, bạn chỉ cần catch nó thôi
  bạn có thể nói cụ thể hơn không tại minh lắm không rõ lắm

 7. #7
  Ngày gia nhập
  06 2009
  Nơi ở
  Cái hộp
  Bài viết
  1,255

  Bạn chỉ cần try catch phần tính toán của nút cmdbang, nếu chia cho 0 tức là sẽ xảy ra lỗi lúc đó sẽ hiện thông báo ra. Code đó nên thu gọn lại chỉ cần 1 sự kiện xử lý chung cho các nút number và 1 cho các nút operator
  Men talk of killing time, while time quietly kills them.
  Time is what we want most, but what we use worst.
  ------------------------------
  YinYang's Programming Blog

 8. #8
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  11

  van khong duoc à không hiểu nữa
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi 09cd1421 : 25-12-2010 lúc 01:49 PM.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  06 2009
  Nơi ở
  Cái hộp
  Bài viết
  1,255

  Bạn nên đọc lại tài liệu đi, VB.Net hoặc C# cũng được
  Men talk of killing time, while time quietly kills them.
  Time is what we want most, but what we use worst.
  ------------------------------
  YinYang's Programming Blog

 10. #10
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  Ngô Quyền - Hải Phòng
  Bài viết
  73

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi yuchi_1k91 Xem bài viết
  Các bạn toàn tuân theo 1 chuẩn CODE để viết cái máy tính nhỉ?
  Tuy nó rất hay nhưng nếu mới bắt đầu thì bạn nên tự viết CODE để rút ra kinh nghiệm sau đó hãy học cái CODE này! Có thể mình hơi cố chấp nhưng mình nghĩ vậy sẽ tốt hơn!
  Mình cũng đang làm cái máy tính và chuẩn bị trình làng, đợi check xong 2 cái lỗi nữa là Ok!
  CODE hơi rối nhưng mình tự nghĩ để làm hiểu hơn =))

  về vấn đề bạn hỏi thì nó xảy ra nhiều kiểu lắm, nhưng bạn có thể dùng if như trong COnsole thôi, tức là khi chi cho 0 thì gán đoạn Text của bạn vào textbox thôi!
  đâu có tuân theo chuẩn j` đâu? ngày trước lúc mới học C#, mình cũng ko có đọc qua code về cal, nhưng cũng làm gần gần như thế, <tất nhiên có khác>, cái này ko phải là chuẩn? mà là cùng 1 hướng giải thuật dễ nghĩ ra nhất, cũng như những ai chưa học về thuật toán sort, khi nói tới sort, ngta thường nghĩ tới cái đơn giản là bubble sort, Selection Sort, hay đầu óc hơn tí là nghĩ tới Insertion Sort

Các đề tài tương tự

 1. Cơ sở may túi vải, túi vải không dệt, túi môi trường, túi vải làm quà tặng, in logo lên túi vải
  Gửi bởi tranngocson186 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-05-2013, 01:47 PM
 2. Túi vải không dệt, túi vải bò, túi vải quảng cáo hội nghị rẻ đẹp
  Gửi bởi quynhcute trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 26-09-2012, 12:19 AM
 3. Túi vải không dêt, làm túi vải không dệt tại hà nội, túi hội thảo
  Gửi bởi quynhcute trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 31-08-2012, 01:19 AM
 4. Túi xách,túi xách hàng hiệu,túi hiệu louis Vuitton,HerMes,Gucci,chanel hàng fake 1
  Gửi bởi dientuthaithang trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-02-2012, 10:09 AM
 5. Bài tập cái túi theo thuật toán nhánh cận. Xin giúp đỡ?
  Gửi bởi thansautk trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 12-11-2010, 11:13 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn