Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Riku Xem bài viết
trả lời được thì trả lời, không được thì lượn ra chỗ khác để mọi người còn giúp
2 năm rồi, không ai vào giúp
Thành viên đông nhưng chẳng mấy ai thiết tha chuyện đó

Người cần giúp thì cho là trách nhiệm và nghĩa vụ mọi người phải giúp ta
...
..
.