không biết lỗi này là do đâu. mọi người biết xin chỉ giúp. khi tạo CR thì lỗi như hình dưới. (sql + vs chạy bình thường cái CR cài đi cài lại 2 3 lần rồi).