Các ACE ơi,

Có các nào redirect 1 trang ra trang chính không? vui lòng hướng dẫn giùm nhé.

Ví dụ: muốn chuyển trang này www.example.com/mobile sang trang www.example.com

Vì trang web mình xem trên điện thoại thì nó tự thêm vào /mobile nên báo lỗi không tìm thấy.

Xin cám ơn