Hè về, bạn đã tìm được chỗ thực tập cho học kì tới chưa?
Apply ngay các chương trình tuyển dụng Intern/Fresher hot hit của hè này
Intern: https://www.tma.vn/Thuc-tap/
• CV gửi về: Intern@tma.com.vn
Fresher: https://www.tma.vn/tft
• CV gửi về training@tma.com.vn
TMA sẽ nhận CV đến 23/8/2019, đừng quên deadline này nhé
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		FoundationTrainingTuyenDung.jpg
Lần xem:	0
Size:		555.0 KB
ID:		68299

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Tuyển TT sinh 819.jpg
Lần xem:	0
Size:		129.8 KB
ID:		68300