Cả nhà cho em hỏi:
Em đang lập trình WebForm bị lỗi runat="Sever" khi thêm các control trong WebFormUserControl. Em đã thêm thẻ runat="Server" và trong các Control và trong thẻ <Form></Form>, kéo thả control trực tiếp cũng vẫn báo lỗi.
Khi tạo 1 Item-WebForm em thêm các control thì không sao, nhưng tạo iTem-WebFormUserControl mà thêm Control là bị lỗi vậy.
Mong các bác chỉ bảo thêm cho emClick vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Capture.jpg
Lần xem:	4
Size:		116.0 KB
ID:		68351