Chào các bác
Các bác cho e hỏi tý. E có 1 file text trong đó có nhiều dòng chứa địa chỉ ip dạng:

<ipcamera>192.168.x.y</ipcamera>

Giờ e muốn lọc lấy tất cả các ip 192.168.x.y thì làm thế nào ạ.