Theo dữ liệu thủy văn có được
https://tuoitre.vn/mua-tai-phu-quoc-vuot-trung-binh-8-lan-sap-vuot-moc-lich-su-1997-20190809155032562.htm

Phú cuốc, mưa 2019 chưa bằng 1997, sao lại lụt kinh hoàng?

Đó có phải là chủ trương nhớn của đảng: muốn nhanh chóng biến đảo ngọc thành đặc khu?