Các bác giúp em với,
Em có file SQL backup full tự động ngày 11/07. Sang ngày 12/07 em thêm một số dữ liệu ABC và có lỡ xóa đi tất cả các dữ liệu ABC đó vào cuối ngày 12/07. Em có tiếp file backup tự động ngày 13/07.
Các bác cho em hỏi liệu có cách nào phục hồi lại dữ liệu ABC đã thêm trong ngày 12/07 đó không ah.
Cảm ơn.