Lang thang trên mạng tìm kiếm dự án Java, thấy mã nguồn chia sẻ trên sharecode cũng khá hay.
Anh chị em có thể tải về dùng thử:https://sharecode.vn/source-code/ful...crum-22970.htm

Full Đồ Án Bất Động Sản Thương Mại Điện Tử(Java) + Tài Liệu Báo Cáo ...


https://sharecode.vn/...full-do-an-thuong-mai-dien-tujava-tai-lieu-bao-cao-bang-scrum-2...

Miễn phí – Còn hàng – Java/JSPMã nguồn Web này được mình làm trong thời gian làm đồ án môn học chuyên ngành công nghệ phần mềm
video hướng dẫn cài :


https://www.youtube.com/watch?v=J3fRDenyAJU


Gặp lỗi inbox tớ hỗ trợ.