Hôm nay , trời bão về nên lại share cho anh em cộng đồng bộ code trắc nghiệm làm web chơi coi.
Đầu tiên anh chị em truy cập sharecode.vn để tải code của mình:https://sharecode.vn/source-code/he-...ng-dan-cai-dat

sau đó anh chị em chạy thử trên localhost rồi hãy đưa lên hosting nhé.

Một vài dòng tự sự về code:

DATABASE:
Admin:

- admin/123456
Giảng viên:
- giangvien/123456
Sinh viên:
- sinhvien1/123456

Xem nhiều hơn code free ASP tại: https://sharecode.vn/tim-kiem.htm?tu...de=searchLarge

https://sharecode.vn/source-code/he-...ng-dan-cai-dat


Nguồn: Sharecode.vn


Nguồn: Sharecode.vn