Hi mọi người! Mình là người mới và mình tự tìm hiểu C# nên nhiều vấn đề cơ bản k biết giải quyết thế nào, mong mọi người giúp đỡ!
Mình có 1 winform trong đó datagridview lấy data từ Oracle lên. Giờ mình muốn view theo Crystal Report.
Mình đã tạo 1 form mới và gắn CrystalReportView lên đó. Ở form có datagridview tạo 1 nút để show form chưa reportview lên.
Đã tạo 1 dataset trong đó datatable giống với các cột trong datagridview ở form kia.
Giờ mình k biết làm thế nào để lấy được data từ datagridview qua report. Report kẻ sẵn rồi đã show được qua button mà k có data :(

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 07-08-2019 lúc 10:36 AM - - -

Mọi người giúp mình với :(