Xin chào!
Để phát triển hệ thống giống :https://sharecode.vn/

Chắc hẳn cần các yếu tố sau:

1. Đội ngũ kỹ thuật dồi dào, am hiểu thì mới phát triển được web https://sharecode.vn/
2. đội ngũ nhân viên hỗ trợ cho họ
3.đội ngũ chạy quảng cáo addsen https://sharecode.vn/
4. duy trì quản lý server tốt

Các anh em ghé thăm https://sharecode.vn/ thì biết!