http://Sharecode.vn kết hợp với đại học lạc hồng phát triển xây dựng robocon 2020.

Hứa hẹn sẽ tạo điều kiện để sinh viên lập trình biết hơn hiểu hơn về các source code .
Các bạn cùng chờ đợi nhé!