Chào mọi người, mình không chuyên về C# nhưng do tính chất công việc nên phải đá qua C#. Vì vậy hôm nay mình lên đây mong được các bạn giúp đỡ.

Khách hàng có gửi 1 đoạn code cho mình và hỏi những yêu cầu sau:

- Tìm những bug có thể có trong đoạn code (BannerHelper.cs)

- Có thể thay đổi hoặc viết lại code sao cho hiểu quả hơn ko?

- Những unit test cần thiết cho đoạn code ? (BannerHelper.cs)

Đây là nội dung của đoạn code mà khách hàng gửi cho mình:

Banner.cs

Code:
namespace Lib
{
  public class Banner
  {
    public int Width { get; }
    public int Height { get; }

    public Banner(int width, int height)
    {
      Width = width;
      Height = height;
    }
  }
}

BannerHelper.cs

Code:
namespace Lib
{
  public static class BannerHelper
  {
    public static double GetAverageWidth(Banner[] banners)
    {
      if (banners.Length == 1)
      {
        return banners[0].Width;
      }
      
      var sum = 0.0;
      for (var i = 0; i < banners.Length; i++)
      {
        sum += banners[i].Width;
      }

      return sum / banners.Length;
    }
  }
}
Đây là các câu hỏi mở nên mọi ý kiến của các bạn đều rất quý báu với mình. Mình xin chân thành cảm ơn!!!