Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		fill data to grid.JPG
Lần xem:	2
Size:		126.4 KB
ID:		68745

Mình đang tự tìm hiểu C#. Mình đang gặp khó khăn trong việc show DL theo form bên trên
Bạn nào có kinh nghiệm C# tư vấn giúp mình nhé

Thank you!

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 14-08-2019 lúc 11:02 PM - - -

Có ai không, chỉ mình cách làm được việc trên mà perfomance c# tốt nhất với