Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 11 kết quả

Đề tài: Speak English like an American

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Bài viết
  62

  Mặc định Speak English like an American

  Tại topic này các bạn có thể đóng góp hoặc đưa ra ý kiến cũng như thắc mắc của mình về mọi thứ để sao nói tiếng anh như người mỹ qua cách sử dụng các Idioms trong các bài hội thoại. Ok chứ.Mình mới chỉ nghĩ tới mỗi cái này thôi. Bạn nào có ý kiến gì thì nêu ra nhé để mình bổ sung. Nhanh nào nhanh nào !
  Click here for more Info of Cviet-Translator-Group

  ! be thankful for small blessings...

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Bài viết
  62

  Mặc định Thành ngữ anh - việt.

  A stranger nearby is better than a far-away relative.
  Bà con xa không bằng láng giềng gần

  Tell me who's your friend and I'll tell you who you are.
  Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào

  Time and tide wait for no man
  Thời gian và nước thủy triều không đợi ai cả.

  Silence is golden
  Im lặng là vàng

  Don't judge a book by its cover
  Đừng trông mặt mà bắt hình dong

  The tongue has no bone but it breaks bone
  Cái lưỡi không xương đôi đường lắt léo


  You will reap what you will sow
  Gieo nhân nào gặt quả nấy

  A wolf won't eat wolf
  Chó sói không bao giờ ăn thịt đồng loại

  Don't postpone until tomorrow what you can do today.
  Đừng để những việc cho ngày mai mà bạn có thể làm hôm nay

  A little better than none
  Có còn hơn không

  Diamond cuts diamond
  Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  It is the first step that is troublesome
  Vạn sự khởi đầu nan

  Slow and steady win the race
  Chậm mà chắc

  He who laughs today may weep tomorrow
  Cười người xin chớ cười lâu
  Cười người hôm trước hôm sau người cười

  Honour charges manners
  Giàu đổi bạn, sang đổi vợ

  Curses come home to roost
  Gieo gió, gặt bão

  The cobbler should stick to his last
  Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe

  The early bird catches the worm
  Trâu chậm uống nước đục

  Do not cast your pearls before swine
  Đàn khảy tai trâu

  Don't look a gift horse in the mouth
  Được voi đòi.....Hai Bà Trưng....ủa lộn.... đòi tiên

  Little strokes fell great oaks
  Nước chảy đá mòn

  There's no accounting for taste
  Mười người mười ý

  The bad workman always blames his tools
  Vụng múa chê đất lệch

  Beauty is only skin deep
  Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

  Don't lock the stable door after the horse has been stolen
  Mất bò mới lo làm chuồng

  Every sin brings its punishment
  Nhân nào quả đấy

  He laughs best, who laughts last
  Cười người hôm trước, hôm sau người cười.

  Courtesy costs nothing
  Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

  A friend in need is a friend indeed
  Hoạn nạn mới biết bạn hiền

  An oz of luck is better than a pound of wisdom
  Mèo mù gặp cá rán

  I would rather die on my feet than live on my knee
  Chết vinh còn hơn sống nhục

  A bad beginning makes a bad ending.
  đầu xuôi đuôi lọt

  A bad compromiseis better a good lawsuit.
  dĩ hòa di quý. Một câu nhịn chín câu lành

  A bad workman quarrels with his tools.
  vụng múa chê đất lệch. Vụng hát chê đình tranh.

  A bargain is a bargain.
  ăn cho buôn so.

  A bird in the hand is worth two in the bush.
  thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây hạc vàng. Đa hư bất như thiểu thực.

  A bird may be known by its song.
  xem việc biết người. Xem trong bếp biết nết đàn bà.

  A broken friendship may be soldered, but will never be sound.
  nước đổ khó bốc, gương vỡ khó lành.

  A burden of one's own choice is nit felt.
  tư tưởng không thông vác bình đông cũng nặng.

  A burnt child dreads the fire.
  Trượt vỏ dưa thấy vỏ dừa cũng sợ. Chim bị đạn sợ làn cây cong.

  A cat in gloves catches no mice.
  có làm mới có ăn

  A civil denial is better than a rede grant.
  mất lòng trước được lòng sau
  Click here for more Info of Cviet-Translator-Group

  ! be thankful for small blessings...

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Bài viết
  62

  Talking Thành ngữ anh - việt.

  A stranger nearby is better than a far-away relative.
  Bà con xa không bằng láng giềng gần

  Tell me who's your friend and I'll tell you who you are.
  Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào

  Time and tide wait for no man
  Thời gian và nước thủy triều không đợi ai cả.

  Silence is golden
  Im lặng là vàng

  Don't judge a book by its cover
  Đừng trông mặt mà bắt hình dong

  The tongue has no bone but it breaks bone
  Cái lưỡi không xương đôi đường lắt léo


  You will reap what you will sow
  Gieo nhân nào gặt quả nấy

  A wolf won't eat wolf
  Chó sói không bao giờ ăn thịt đồng loại

  Don't postpone until tomorrow what you can do today.
  Đừng để những việc cho ngày mai mà bạn có thể làm hôm nay

  A little better than none
  Có còn hơn không

  Diamond cuts diamond
  Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  It is the first step that is troublesome
  Vạn sự khởi đầu nan

  Slow and steady win the race
  Chậm mà chắc

  He who laughs today may weep tomorrow
  Cười người xin chớ cười lâu
  Cười người hôm trước hôm sau người cười

  Honour charges manners
  Giàu đổi bạn, sang đổi vợ

  Curses come home to roost
  Gieo gió, gặt bão

  The cobbler should stick to his last
  Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe

  The early bird catches the worm
  Trâu chậm uống nước đục

  Do not cast your pearls before swine
  Đàn khảy tai trâu

  Don't look a gift horse in the mouth
  Được voi đòi.....Hai Bà Trưng....ủa lộn.... đòi tiên

  Little strokes fell great oaks
  Nước chảy đá mòn

  There's no accounting for taste
  Mười người mười ý

  The bad workman always blames his tools
  Vụng múa chê đất lệch

  Beauty is only skin deep
  Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

  Don't lock the stable door after the horse has been stolen
  Mất bò mới lo làm chuồng

  Every sin brings its punishment
  Nhân nào quả đấy

  He laughs best, who laughts last
  Cười người hôm trước, hôm sau người cười.

  Courtesy costs nothing
  Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

  A friend in need is a friend indeed
  Hoạn nạn mới biết bạn hiền

  An oz of luck is better than a pound of wisdom
  Mèo mù gặp cá rán

  I would rather die on my feet than live on my knee
  Chết vinh còn hơn sống nhục

  A bad beginning makes a bad ending.
  đầu xuôi đuôi lọt

  A bad compromiseis better a good lawsuit.
  dĩ hòa di quý. Một câu nhịn chín câu lành

  A bad workman quarrels with his tools.
  vụng múa chê đất lệch. Vụng hát chê đình tranh.

  A bargain is a bargain.
  ăn cho buôn so.

  A bird in the hand is worth two in the bush.
  thà rằng được sẻ trên tay, còn hơn được hứa trên mây hạc vàng. Đa hư bất như thiểu thực.

  A bird may be known by its song.
  xem việc biết người. Xem trong bếp biết nết đàn bà.

  A broken friendship may be soldered, but will never be sound.
  nước đổ khó bốc, gương vỡ khó lành.

  A burden of one's own choice is nit felt.
  tư tưởng không thông vác bình đông cũng nặng.

  A burnt child dreads the fire.
  Trượt vỏ dưa thấy vỏ dừa cũng sợ. Chim bị đạn sợ làn cây cong.

  A cat in gloves catches no mice.
  có làm mới có ăn

  A civil denial is better than a rede grant.
  mất lòng trước được lòng sau

  (Còn tiếp)
  Click here for more Info of Cviet-Translator-Group

  ! be thankful for small blessings...

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Bài viết
  62

  A clean fast is better than a dirty breakfast.
  giấy rách phải giữ lấy lề.
  đói cho sạch , rách cho thơm.

  A clean hand wants no washing.
  thiệt vàng không sợ lửa.
  vàng tốt không nệ bán rao.

  A clear conscience laughts at false accusations.
  cây ngay không sợ chết đứng.

  A close mouth catches no flies.
  đa ngôn đa quá.
  thần khầu hại xác phàm.
  khầu thiệt đại can qua.( lời nói gây ra chiến tranh )

  A cock is valiant on his own dunghill
  chó cậy gần nhà.
  gà cậy gần vườn.

  A constant guest is never wellcome.
  đừng làm khách quá lâu.

  Xa mặt cách lòng.
  Long absent, soon forgotten;
  Out of sight, out of mind

  Quá giận mất khôn.
  Anger and hate hinder good counsel;
  When a man grows angry, his reason rides off

  Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
  An apple never falls far from the tree

  Con sâu làm rầu nồi canh.
  The rotten apple harms its neighbors

  Tiên hạ thủ vi cường.
  Attack is the best form of defense

  Nhà làm săng chết trần không áọ
  The shoemaker's children always go barefoot

  Thùng rỗng kêu tọ
  Empty barrels make the most noise

  Bán anh em xa mua láng giềng gần.
  Better a neighbor near than a brother far off

  Thà làm bé ông lớn còn hơn làm lớn ông bé.
  Better to be an old man's darling than a young man's slave

  Nhất tiễn sát song điêu .
  To kill two birds with a stone

  Kinh cung chi điểu .
  Once bitten, twice shy;
  A burned child dreads fire;
  A scalded cat fears hot water

  Chơi dao có ngày đứt tay .
  If you play with fire you get burned

  Trong xứ mù kẻ chột làm vuạ
  In the country of the blind, the one-eyed man is king

  Chớ xem mặt mà bắt hình dung.
  Don't judge a book by its cover

  Chơi với chó, chó liếm mặt.
  Familiarity breeds contempt

  Cẩn tắc vô ưu .
  A pound of care will not pay a pound of debt

  Của rẻ là của ôi .
  What costs little is little esteemed

  Đừng chưa thăm ván đã bán thuyền.
  Do not count your chickens before they are hatched:

  Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ.
  Children and fools cannot lie;
  Children and fools tell the truth

  Có nằm trong chăn mới biết có rận.
  The best cloth may have a moth in it

  Chở cũi về rừng.
  To carry coals to Newcastle

  Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
  A man is known by the company he keeps

  Cây to không sợ gió.
  A clear conscience fears no false accusation

  Lắm thầy thối ma .
  Too many cooks spoil the broth

  Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhaụ
  Courtesy costs nothing

  Nuôi ong tay áo .
  He who brought up a crow to pick out his own eyes

  Thuốc đắng giã tật.
  No pain no cure

  Chết là hết nợ .
  Death pays all debts

  Hể nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.
  Talk of the devil and he is sure to appear

  Ván đã đóng hòm.
  The die is cast

  Thiên tài yểu mệnh.
  Whom the gods love die young

  Bệnh quỷ thuốc tiên.
  Desperate diseases must have desperate remedies

  Lợn lành chữa thành lợn què.
  The remedy may be worse than the disease

  Đồng bệnh tương lân .
  Two in distress make sorrow less

  Tay đã nhúng chàm;
  Things done cannot be undone

  Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục.
  When in Rome do as Romans do

  Thà làm đầu chuột còn hơn đuôi trâu .
  Better the head of a dog than a tail of a lion

  Gần mực thì đen.
  If you lie down with dogs yoúll get up with fleas

  Đừng quấy hủ mắm.
  Let sleeping dogs lie

  Tre già khó uốn.
  You cannot teach an old dog new tricks

  Tai vách mạch rừng.
  Walls have ears

  Ngôn dị hành nan.
  Easier said than done

  Tham thực cực thân.
  He that eats till he is sick must fast till he is well

  Hấp tấp hay vấp phải dây
  Hasty climbers have suđen falls

  Cha nào con nấy;
  Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh;
  Hổ phụ sinh hổ tử.
  Like father, like son

  Đứng núi này trông núi nọ
  The grass always looks greener on the other side of the fence

  Không có lửa làm sao có khói
  There is no smoke without fire

  Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
  To jump from the frying pan into the fire

  Lúc khó khăn mới biết bạn hiền
  A friend in need in a friend indeed;
  When good cheer is lacking, our friends will be packing

  Bạn bè có qua phải có lại
  Friendship should not be all on one side

  Tứ đổ tường đưa chân vào rọ
  Gambling, women and wine a bad road make

  Ngậm bồ hòn làm ngọt
  Grin and bear it

  Lắm vai nhẹ gánh
  Many hands make light work

  Xanh vỏ đỏ lòng
  Warm heart, cold hands

  Tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn
  All happiness is in the mind


  Bắt cá hai tay, tuột ngay cả cặp
  If you run after two hares you will catch neither

  Dục tốc bất đạt
  Haste makes waste;
  More haste, less speed

  Đáy biển mò kim
  Look for a needle in a haystack

  Nữ nhi tác quái, gà mái đá gà cồ
  It is a sad house where the hen crows louder than the cock

  Khẩu phật tâm xà .
  A honey tongue, a heart of gall

  Mật ngọt chết ruồị
  Flies are easier caught with honey than with vinegar

  (còn tiếp)
  Click here for more Info of Cviet-Translator-Group

  ! be thankful for small blessings...

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Bài viết
  62

  Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ .
  No bees, no honey; no work, no money

  Càng nguy nan lắm, càng vinh quang nhiềụ
  The more danger, the more honor

  Mất bò mới lo làm chuồng .
  It is too late to lock the stable when the horse has been stolen;
  It is too late to spare when the bottom is bare

  Đặt con trâu trước cái cày .
  To put the cart before the horse

  Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao .
  If a house be divided against itself, that house cannot stand

  Mất của mới học được khôn .
  When house and land are gone and spent, the learning is most excellent

  Lươn ngắn lại chê trạch dài .
  The hunchback does not see his own hump, but sees his companion's;
  The pot call the kettle black

  Được voi đòi tiên .
  Give him an inch and héll take a yard

  Nồi nào vung nấy .
  Every Jack must have his Jill

  Ác giả ác báo .
  Those who kill by the sword shall perish by the sword

  Có công mài sắt có ngày nên kim.
  Step by step one climbs the lađer

  Cẩn tắc vô ưu
  (Cẩn tắc vô áy náy )
  Look before you leap

  Đừng vạch áo cho người xem lưng
  Don't wash your linen in public

  Nước chảy đá mòn
  Little strokes fell great oaks

  Đen bạc đỏ tình, đen tình đỏ bạc
  Lucky at cards, unlucky in love; Unlucky at sport, lucky in love

  Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ
  If you wish good advice, consult an old man

  Nhân định bất như thiên định .
  Man proposes, God disposes

  Quân tử nhất ngôn;
  Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy
  Words bind men

  Mỗi thời mỗi khác
  Other times, other manners

  Trượng phu không thờ hai chúa .
  No man can serve two masters

  Muốn chỉ huy phải biết tuân lệnh
  One must be a servant before one can be a master;
  Through obedience learn to command

  Càng đông càng náo nhiệt .
  Vô đông ăn nhiều;
  The more the merrier

  Hồng nhan bạc mệnh;
  Anh hùng yểu mệnh.
  Hoa đẹp chóng tàn.
  The mirth of the world lasts but a while

  Đồng bệnh tương thân
  Misery loves company

  Họa vô đơn chí
  Misfortunes never come singly

  Tiền đẻ ra tiền.
  Money begets money

  Thỏi bạc đâm toạc tờ giấy
  Money talks

  Lòng tham vô đáy
  The more you get, the more you want

  Chuyện bé đừng xé ra to
  Do not make a mountain out of a mole hill

  Nằm trong chăn mới biết có rận
  Only the wearer knows where the shoe pinches

  Chơi dao có ngày đứt tay
  One should not play with sharp tools

  Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc
  He who is content in his poverty is wonderfully rich

  Phòng bệnh hơn chữa bệnh
  Prevention is better than cure;
  Thatch your roof before the rain begins

  Quân tử nhất ngôn
  Promise is debt

  Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn
  Promises are made to be broken

  Bụt chùa nhà không thiêng
  A prophet is without honor in his own country

  Yêu nhau lắm cắn nhau đau
  Lovers' quarrel are soon mended;
  The quarrel of lovers is the renewal of love

  Bộc phát bộc tàn
  Soon ripe, soon rotten

  Tích tiểu thành đại
  Of saving comes having

  Đem muối bỏ biển;
  Chở cũi về rừng
  Cast water into the sea

  Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời
  From shirtsleeves to shirtsleeves in only three generation

  Gieo gió gặt bão
  He who sows the wind shall reap the tempest
  What goes around, will come around

  Sau cơn mưa trời lại sáng
  After a storm comes a calm

  Ăn miếng trả miếng
  Tit for tat

  Một giọt nước đào hơn ao nước lã
  Blood is thicker than water

  Con có khóc mẹ mới cho bú
  The squeaky wheel gets the grease

  Tửu nhập ngôn xuất;
  Rượu vào lời ra
  When the wine is in, the wit is out

  Bút sa gà chết
  Words fly, writing remains

  Phú quý sinh lễ nghĩa
  Plenty breeds pride

  Tối lửa tắt đèn, trắng cũng như đen
  All cats are grey in the dark

  Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm
  When the cat's away the mice will play

  Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi
  Spare the rod and spoil the child

  Mình cùng họ Hồng Bàng
  We are all Adam's children

  Vô phúc đáo tụng đình
  A client between his attorney and counselor is like a goose between two foxes

  Đèn nhà ai nấy rạng
  Every cock crows on his own dunghill

  Trâu chậm uống nước đục
  The cow that is first up gets the first of the dew;
  The early bird catches the worm

  Đàn khảy tai trâu
  to cast pearl before swine

  Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách móc trời gần trời xa
  Every one must carry his own cross

  Kiến tha lâu đầy tổ
  Little and often fill the purse

  Muốn ăn thì lăn vào bếp
  He who would have fruit must climb the tree

  Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
  There is no place like home

  Mèo khen mèo dài đuôi
  Every cook praises his own broth

  Chủ nào tớ nấy
  Like master, like servant

  Thua keo này ta bày keo khác
  When one door shuts, another opens

  Nước chảy đá mòn
  Constant dripping water wears away the stone

  (Còn tiếp )
  Click here for more Info of Cviet-Translator-Group

  ! be thankful for small blessings...

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Bài viết
  62

  Talking Speak English like an American

  Cứu cánh biện minh phương tiện
  The end justifies the means

  Cá lớn nuốt cá bé
  Big fish eat little fish

  Thừa nước đục thả câu
  It's good fishing in troubled water

  Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
  Fortune favors fools

  Ở sao cho vừa lòng người .
  You can't please everyone

  Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn
  Providing is preventing

  Tham thì thâm
  Covetousness breaks the sack

  Thua keo này ta bày keo khác
  If at first you don't succeed, try, try, again

  Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân
  (Cái gì không muốn thì đừng làm cho người khác)
  Do as you would be done by

  Mò trăng đáy nước
  Draw water in a sieve;
  Bark at the moon

  Nữ nhân chi trung gia thất
  A woman's place is in the house

  Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy
  A word spoken is past recalling

  Thiên tử hành vi bất khả vấn nạn
  The king can do no wrong

  Xấu đẹp tùy người đối diện
  Beauty is in the eye of the beholder

  Ăn mày đòi xôi gấc
  Beggars can't be choosers

  Ăn cháo đá bát
  Bite the hand that feeds you

  Qua cầu rút ván
  Burn the bridges behind oneself

  Trượng phu không đánh kẻ ngã ngựa
  Don't hit a man when he's down

  Trao trứng cho ác
  Let the fox guard the hen house;
  Set a wolf to watch the sheep

  Trứng khôn hơn vịt
  Teach your grandmother to suck eggs

  Mèo mù vớ cá rán;
  Chó ngáp phải ruồi
  Even a blind pig occasionally picks up an acorn;
  Even a blind chicken finds some corn now and then

  Con giun xéo lắm cũng quằn
  Even a worm will turn

  Thà chết vinh hơn sống nhục;
  Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm Vương đất Bắc;
  Sĩ khả sát bất khả nhục
  I would rather die on my feet than live on my knee

  Chia rẻ chết lẻ tẻ , đoàn kết chết chùm
  If we don't hang together, we will hang separately

  Một bên tám lạng, một bên nửa cân.
  It is six of one and half a dozen of the other

  Nhất bộ khởi xuất vạn lý hành (Lão Tử)
  A journey of a thousand miles begins with one step

  Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
  Laughter is the best medecine

  Bất chiến tự nhiên thành
  Let nature take its course

  Tam thập nhi lập
  Life begins with forty

  Cha mẹ nuôi con từng năm từng tháng, con nuôi cha me tính toán từng ngày
  A mother can take care of ten children, but sometimes ten childen can't take care of one mother

  Chuyện đầu voi đuôi chuột
  The mountain labored and brought forth a mouse

  Làm ơn mắc oán
  No good deed goes unpunished

  Nước chảy chỗ trũng
  The rich get richer and the poor get poorer

  Tích cốc phòng cơ
  Save for a rainy day

  Tiền trảm hậu tấu
  Shoot and ask question afterwards

  Chậm mà chắc;
  Ăn chắc mặc bền
  Slow but sure

  Ác giả ác báo . Làm ác gặp ác
  As the call, so the echo or evil doing does not pay evil

  Ai chưa từng đau khổ sẽ không hiểu thế nào là hạnh phúc
  Misfortunes tell us what fortune is

  Ai biết chờ người ấy sẽ được
  Everything comes to him who waits

  Bạn xấu còn tệ hơn kẻ thù trước mặt
  False friends are worse than open enemies

  Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao
  To draw in its claws or a honey tonge, a heart of gall

  Bụt chùa nhà không thiêng
  No man is a hero to his valet

  Cái gì có lợi củng có lúc có hại
  Fire is a good servant but a bad master

  Cao lễ dễ thưa or Không đấm mõm thì chẳng xong
  An empty hand is no lure for a hawk.

  (Còn tiếp)
  Click here for more Info of Cviet-Translator-Group

  ! be thankful for small blessings...

 7. #7
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Bài viết
  62

  Tiếp theo và hết
  One piece of food while hungry equals a big basket of food while full.
  Một miếng khi đói bằng một gói khi no

  When eating fruit, remember who planted the tree
  ăn quả nhớ kẻ trồng cây

  when drinking water, remember who dug the well.
  uống nước nhớ nguồn

  After the storm the sun comes out
  Sau cơn mưa trời lại sáng

  When a tree is cut down, a child can climb it
  dậu đổ bìm leo

  When there is will, there is a solution
  có chí thì nên

  Money can even corrupt the virtuous
  nén bạc đâm toạc tờ giấy

  The rich worry over their money, the poor over their bread.
  già được bát canh, trẻ được manh áo vét

  The tongue has no bone, the mouth no rim
  lưỡi không xương nhiều đường liếm láp

  Better to die than to live on with a bad reputation
  thà chết vinh hơn sống nhục

  To become a great teacher, one must first respect one's teacher
  muốn làm thầy phải biết kính thầy

  Thuốc đắng đỡ tật, lời thật mất lòng.
  Bitter remedy heals , sincere words hurt

  Một con sâu làm rầu nồi canh
  One worm may damage the whole cooking soup

  Một miếng khi đói bằng một gói khi no
  One piece of food while hungry equals a big box of food while full

  Lá lành đùm lá rách
  The good leaves protect the worn-out leaves

  Ăn trong nồi, ngồi trong hướng
  When you eat, check the pots and pans; When you sit, check the direction.

  Better safe than sorry : Cẩn tắc vô áy náy

  Money is the good servant but a bad master: Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che của

  The grass are allways green on the other side of the fence: Đứng núi này trông núi nọ

  One bitten, twice shy: Chim phải đạn sợ cành cong

  In rome do as Romans do : Nhâp gia tùy tục

  Honesty is the best policy: Thật thà là thượng sách

  A woman gives and forgives, a man gets and forgets: Đàn bà cho và tha thứ, đàn ông nhận và quên

  No roses without a thorn : Hồng nào mà chẳng có gai, việc nào mà chẳng có vài khó khăn!

  It never rains but it pours : Phúc bất trùng lai ( họa vô đơn chí )

  Save for the rainny day: Làm khi lành để dành khi đau

  It's an ill bird that fouls its own nest: Vạch áo cho người xem lưng / Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại.

  Don't trouble trouble till trouble troubles you: Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

  Still water run deep : Tâm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi

  Men make house,women make home: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm

  East or west - home is best: Ta về ta tắm ao ta ( Không đâu tốt bằng ở nhà )

  Let bygones be bygones:

  Many a little makes a mickle: Kiến tha lâu đầy tổ

  Flat wine can cause drunkenness with large consumption
  Great speakers can create boredom with lengthy orations
  Rượu nhạt uống lắm cũng say.
  Người hay nói lắm dẩu hay cũng nhàm

  True gold is to be tested with coal and fire
  Good bells by how they reverberate, good people by how they verbalize
  Vàng thì thử lửa thử than
  Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời

  Compliments to whoever built this leaden bell
  Wonderfully shaped like a real one except for being mute
  Khen ai khéo đúc chuông chì.
  Dạng thì có dạng, đánh thì không kêu.

  If a cockatiel chose a pelican to mess with,
  He will beg for mercy when starting to get hit
  Chim chích mà ghẹo bồ nông.
  Đến khi nó mổ, lạy ông tôi chừa.

  Penny wise pound foolish:
  Tham bát bỏ mâm.

  Ai biết thêm thì post lên nha. Mệt quá. Đi ngủ thui mai còn đi học
  Click here for more Info of Cviet-Translator-Group

  ! be thankful for small blessings...

 8. #8
  No Avatar
  falling star Khách

  mình cũng biết thêm một vài câu nữa nè:

  Better late than never
  chậm trễ còn hơn không

  Never put off till tomrrow what you can do to day
  Không để đến ngày mai những gì có thể làm hôm nay

  Wait and see
  Thời gian sẽ trả lời

  Man proposes but god deposes
  Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

  A small leak sinks the great ship
  Có công mài sắt có ngày nên kim

  Money makes the mare go
  có tiền mua tiên cũng được

  The cap fits, then wear it
  có tật giật mình

  Life is too short to worry
  hơi đâu mà lo, sức đâu mà buồn

  like father, like son
  cha nào con nấy

  make yourself at home
  cứ tự nhiên như ở nhà

  no roses without thoms
  hồng nào mà chẳng có gai

  to err is human
  nhân bất thập toàn

 9. #9
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  I think if you want to good at it.you can search Idiom's ebook.It's useful for you to learn or understand.

  In communication it's not population . I smell a rat with it.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  1

Các đề tài tương tự

 1. English ToolTip 3.0
  Gửi bởi anhdungct112 trong diễn đàn Software (Phần mềm) | Ebooks
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 23-09-2011, 09:08 PM
 2. American Accent Training :A Guide to Speaking and Pronouncing American English
  Gửi bởi digiman87 trong diễn đàn Software (Phần mềm) | Ebooks
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 15-03-2011, 07:16 AM
 3. American master 1.0 chương trình học Anh Văn hay nhất !!!
  Gửi bởi digiman87 trong diễn đàn Software (Phần mềm) | Ebooks
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 10-02-2011, 04:58 PM
 4. Cần Người Dạy Kèm English
  Gửi bởi ptnhuan trong diễn đàn English for IT | Tiếng anh cho dân CNTT
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 26-08-2010, 09:18 AM
 5. English listning
  Gửi bởi nthung trong diễn đàn English for IT | Tiếng anh cho dân CNTT
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 16-09-2009, 09:25 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn